Main menu

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD, łac. paralysis cerebralis infantium, ang. cerebral palsy) – zespół objawów określający różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego, niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju dziecka. Najczęstsze problemy dotyczą koordynacji ruchowej, różnego stopnia sztywności lub wiotkości mięśni, przełykaniem pokarmów, mówieniem. Jako objawy wyróżnić można jeszcze w niektórych przypadkach obecność drgawek, problemy ze wzrokiem i słuchem. Często dzieci z MPD nabywają zdolności do obracania się, siadania, pełzania i chodzenia w późniejszym wieku niż ich zdrowi rówieśnicy. U około jednej trzeciej dzieci dochodzi do napadów epileptycznych. Symptomy choroby mogą stać się bardziej widoczne w miarę starzenia się organizmu, nie oznacza to jednak, że choroba postępuje[1].

 

Orzeczenie (wersja polska)

orzeczeniepl-page-001 orzeczeniepl-page-002

 

Orzeczenie (wersja angielska)

orzeczenie-page-002orzeczenie-page-001

 

ReWalk

rewalk rewalk-innovation-opinion-page-001rewalk-innovation-opinion-page-002rewalk-innovation-opinion-page-003

 

Kwalifikacja do zabiegu

leszek-artur-001

FacebookTwitter